View Single Post
  #3  
Old 09-11-2019, 21:29
polia polia is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2009
Posts: 123
Re: [SG] King Coffee - 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1

cà phê sữa 30k , nhưng khi order sẽ được nv auto chuyển qua uống loại thượng đẳng 40k , khi yêu cầu đúng loại 30k sẽ được bonus cười đểu
nhạc mở youtube đến nỗi yb chuyển qua quảng cáo để yên cho nó chạy luôn
thiết kế cửa hàng thì chỉ mún bái thằng thiết kế thuê nó thiết kế cho đối thủ cạnh tranh , mb cực đẹp cũng làm cho nó thành xấu được
thua Qua rồi
Reply With Quote