View Single Post
  #20  
Old 09-11-2019, 18:21
trex trex is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2014
Posts: 101
Re: Vừa out group j2team

Thấy bọn mem trên đó rảnh thật, có bài đăng nào quên hashtag là cả bầy bay vào: bay màu nè, "chuẩn bị", "3,2,1...",... Tụi nó rảnh thật luôn
Với tụi nó có kiểu mách mod như mách mẹ, nghĩ mà hài
Reply With Quote