View Single Post
  #3  
Old 09-11-2019, 18:04
hoptacxa hoptacxa is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2012
Location: N/A
Posts: 6,705
Re: Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá

sao quý 3 2019 lại giảm so với quý 2 cùng năm nhỉ
Reply With Quote