View Single Post
  #7  
Old 09-11-2019, 17:20
halley189's Avatar
halley189 halley189 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2010
Posts: 7,211
Re: Thằng lesor nào bên VOZ bị bạo hành hay sao, nó sang OTOFUN cắn lại kìa ?

Đậu má... Đã ngu lại còn đi thích la liếm
Chửi voz bần nông nhưng lại ghi ntn:
1. Rolex "face"
2. Ip clock
3. Quảng cáo nó gợi ý do chính người đó tìm(chính nó tìm)


Gửi từ Tuộc bằng vozFApp
Reply With Quote