View Single Post
  #63  
Old 09-11-2019, 17:03
WENBIE's Avatar
WENBIE WENBIE is online now
Senior Member
 
Join Date: 10-2007
Location: Hà Nội
Posts: 27,150
Re: Nhiều Personal Trainer kênh kiệu, ảo tưởng quá nhỉ

Quote:
Originally Posted by Photo Editor View Post
Thím 1m8 mà bé e 1m6 cũng đẩy bằng thím rồi đó, e có 54 cân thôi

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
Thế mà các vozer cứ bảo mày cứ đẩy 30 đi thì người to như Lý Đức
Reply With Quote