View Single Post
  #50  
Old 09-11-2019, 16:59
How long will I love you How long will I love you is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2014
Posts: 799
Re: [Có hình] Ở homestay với tây lông ???

Nhìn mấy thằng tây này là biết tây nghèo, tây bá dơ, loser bên nước nó qua đây rồi. Học hành gì ở chỗ chúng nó mà học. Ra Bùi Viện hốt có mà cả rổ tây balo này.
Reply With Quote