View Single Post
  #36  
Old 09-11-2019, 16:58
bonbondzai's Avatar
bonbondzai bonbondzai is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2013
Posts: 107
Re: Các thím có thanh mai trúc mã không

Xóm em toàn đực dựa, mỗi nhà 2 mạng, có nhà 3 đứa con trai. Hồi những năm 2005 đứng ngoài đường phải đến 40 mạng. Thành ra muốn chơi với con gái mà không có. Huhu tuổi thơ bất hạnh quá.

via vozForums for iPhone
Reply With Quote