View Single Post
  #7  
Old 09-11-2019, 16:57
BestKataVn's Avatar
BestKataVn BestKataVn is online now
Senior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 194
Re: Dị ứng với những đứa viết web = wed

cả mấy đứa nhầm s với x nữa, n với l có thể còn chấp nhận được nhưng nhầm s với x đúng là vô học tay nhanh hơn não
Reply With Quote