View Single Post
  #13  
Old 09-11-2019, 16:42
Secretary Secretary is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2009
Posts: 149
Re: Vừa out group j2team

Out nửa năm rồi. Từ khi có thằng hỏi làm sao search nhanh trong 1 database 100 triệu record. Mình vào bảo nó đánh index trong khi thằng mod nhảy vào bảo dùng nosql rồi nói thời nay chả ai dùng sql nữa. Chán chả muốn tranh luận.
Reply With Quote