View Single Post
  #861  
Old 09-11-2019, 16:35
tieubavuong1312's Avatar
tieubavuong1312 tieubavuong1312 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2008
Posts: 598
Re: Những câu nói, đoạn text buồn nhất mà bạn từng đọc

Người luôn tìm đủ mọi cách để khiến mọi người vui vẻ là người CÔ ĐƠN nhất.

Gửi từ Asus ASUS_X00DD bằng vozFApp
Reply With Quote