View Single Post
  #62  
Old 09-11-2019, 16:16
Net.Dep's Avatar
Net.Dep Net.Dep is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2015
Posts: 1,238
Re: Điện thoain samsung là thứ phế vật !!!

Màn Samsung nhanh xuống quá, mới mua thì long lanh qua 1 năm là nó vàng khè rồi chả bù cho Apple. Độ bền thua cả hàng Tàu nữa.
Reply With Quote