View Single Post
  #16  
Old 09-11-2019, 15:00
Oldmen Oldmen is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2013
Posts: 383
Re: Các thím đang dùng BCS nào vậy

"Chân trần chí thép" - có thì nuôi, thanh niên sức dài vai rộng thì lo gì ko nuôi dc đứa bé.

Chân trần và xuất ngoại nhé.

via vozForums for iPhone
Reply With Quote