Thread: Report for f17
View Single Post
  #29  
Old 09-11-2019, 11:51
strongman123 strongman123 is offline
K.I.A
 
Join Date: 09-2016
Location: vOzForums
Posts: 2,321
Re: Report for f17

Quote:
Originally Posted by tadienceco View Post
Thôi xong anh rồi,hôm qua đi cà khịa giang nắng trộn hồ,hôm nay đi cmt tục tĩu
mấy mai fen không có nghĩa khí, chơi bẩn đi méc cán bộ
Reply With Quote