View Single Post
  #29272  
Old 09-11-2019, 11:37
PhonMap's Avatar
PhonMap PhonMap is online now
Senior Member
 
Join Date: 11-2012
Location: King of ''Ask and Answer'' Thread
Posts: 1,827

Nhìn last như này thì hợp người chân bè phải ko ae.
Với cả nên chọn da lộn hay da trơn nhỉ, chưa có đôi da lộn nào mà màu da trơn thì lại đẹp quá hihu
Quote:
Quote:
Reply With Quote