View Single Post
  #12  
Old 09-11-2019, 10:26
ngoclam198's Avatar
ngoclam198 ngoclam198 is online now
Senior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 351
Re: [Nợ lương] chán chẳng muốn làm

làm nội thất còn bị bùng mẹ nó luôn ấy chứ nợ nần gì! dkm bạn bè như cái bẹn bà
Reply With Quote