View Single Post
  #17  
Old 09-11-2019, 10:02
xephinhkieumy4's Avatar
xephinhkieumy4 xephinhkieumy4 is online now
Senior Member
 
Join Date: 09-2014
Posts: 2,684

Momo này thanh toán dc phết mua mấy đồ trả góp đỡ phải ra siêu thị trả, chỉ 1 click là xong, nhưng mấy cái mã quà tặng như cớt ấy toàn KM mấy cái ăn hại hơn 3k điểm mà chả có cái méo gì hay để đổi
Reply With Quote