View Single Post
Đang tải...
  #25  
Old 08-11-2019, 16:19
swat1912 swat1912 is offline
Member
 
Join Date: 08-2012
Posts: 36
Re: Điện thoain samsung là thứ phế vật !!!

của bền tại người. Thế cho nhanh.
Reply With Quote