View Single Post
Đang tải...
  #15  
Old 08-11-2019, 15:35
shurykeen's Avatar
shurykeen shurykeen is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2010
Posts: 175

mình xài note 9 6 tháng .. đang xài note 10+..

có thấy vấn đề gì đâu nhĩ!!!
Reply With Quote