View Single Post
Đang tải...
  #15  
Old 08-11-2019, 15:20
Huy205's Avatar
Huy205 Huy205 is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2013
Posts: 369

Đm tôi ngủ ở hội an 1 tối với mấy thằng tây lông rồi đây.
Đéo ra thể loại mẹ gì hết, bọn nó đi bar về say hât hò om tỏi rất khó chịu. Tốt nhất thuê phòng riêng mà ở cho nó lành.
Reply With Quote