Thread: Cà phê hội
View Single Post
  #1431  
Old 06-11-2019, 23:29
rockruby's Avatar
rockruby rockruby is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2011
Posts: 101
Re: Cà phê hội

Quote:
Originally Posted by Ghosthammer View Post

Tên quán + địa chỉ trên ảnh.
Không hợp khẩu vị mình nhưng có cá tính.
Khẩu vị mình thuộc loại yêu cầu độ đa dạng về mùi, vị khá nhiều nên không hợp khẩu vị không có nghĩa là không ngon.
quán của ông anh em, vừa khai trương đây mà )
Reply With Quote