Thread: Report for f17
View Single Post
  #24  
Old 06-11-2019, 07:54
tunhienbiban123's Avatar
tunhienbiban123 tunhienbiban123 is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 452
Re: Report for f17

Quote:
Originally Posted by Ong noi thang tu lanh View Post
Mình xem thấy xàm lol bỏ mẹ, đúng kiểu miền ngoài ko còn cái gì để thẩm du nữa phải bú cái này

Pbvm

Ko biết bao giờ mod mới xử lý , mà thôi cứ góp viên gạch ở đây đã
Reply With Quote