View Single Post
  #4  
Old 06-11-2019, 00:29
quangvietdung quangvietdung is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2008
Posts: 99
Re: [Ký Sự] Chả cá Lã Vọng

Lạc vi sóng làm rồi
K ngon k thơm đâu
Reply With Quote