View Single Post
  #4  
Old 05-11-2019, 11:02
minh_129's Avatar
minh_129 minh_129 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2011
Posts: 138
Re: Lost Ark Server Nga - PC Free To Play English Patch - Siêu Phẩm Đã tới Tay

Đang dùng exitlag ping cỡ 17x - 20x, tạm ổn, pvp cũng ko lag lắm, mỗi tội giá hơi chua, code giảm 20% vẫn 126k =))
Reply With Quote