View Single Post
Đang tải...
  #9715  
Old 04-11-2019, 21:56
killer13's Avatar
killer13 killer13 is online now
Senior Member
 
Join Date: 09-2006
Posts: 273
Re: Counter Strike Global Offensive (CSGO): ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI BÀNG LÚA!

Quote:
Originally Posted by [N]ero View Post
bt bắn 1440x1080 độ net màn để 5; giờ bắn 1024x768 độ nét màn tăng lên 10 khác mẹ gì nhau đâu; mà nhìn chuyển động thích hơn
Chứ không chỉnh gì mà bắn 1024x768 có nhìn đc cứt
Chỉnh như thế nào vậy thím?
Reply With Quote