View Single Post
  #36  
Old 04-11-2019, 17:35
daidam07's Avatar
daidam07 daidam07 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2012
Location: Germany, Group Ôn Thần
Posts: 6,600
Re: Page 4 - Xóa thẳng tay với tình trạng post bài sai box và nội dung nhảm ở f17

Quote:
Originally Posted by JustSimple View Post
Mod vtalinh move thread này về lại f17 giùm em move qua cái box vắng không ai vào luôn làm gì https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7658881&page=17

via vozForums for iPhone
Move về sọt rác xong ban luôn nó đi cái Mod ơi. Ngày nào nó cũng bất chấp lập Topic nhảm mà chả ai làm gì.
Reply With Quote