View Single Post
  #22  
Old 04-11-2019, 11:10
Xuandaigia's Avatar
Xuandaigia Xuandaigia is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2007
Posts: 2,065
Re: Thông báo 4/11/2019

Không thể cấm được đâu, chính chị chính em nó là xương sống của cái f33 này rồi Tôi mạnh dạn đề nghị cán bộ thông qua giải pháp Hãy để cho f33 phát triển theo quy luật tự nhiên, thằng nào vi phạm cho never luôn

Gửi bằng vozFApp