Thread: Report for f17
View Single Post
  #21  
Old 02-11-2019, 12:55
DaiGiaAnhBangAnh DaiGiaAnhBangAnh is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2018
Posts: 286
Re: Report for f17

Quote:
Originally Posted by anphm View Post
Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách.
Mày xây nhà rồi chính quyền nó cướp mày có đòi lại được không?
Xây nhà trong một chế độ quân chủ chuyên chế là dại.
Có tiền thì đầu tư đô la ở nước ngoài, chúng muốn cướp thì cũng hơi khó.
Trong thời gian rảnh rồi thì lo việc quốc gia đại sự. Như là nếu thế này thì con cháu chúng ta sẻ ra sao, dân tộc sẻ ra sao và đất nước sẻ ra sao? Thanh niên trai tráng toàn nghĩ chuyện cho riêng mình không thì bỏ mẹ nó đất nước.
Bên Mỹ đứa con nít mới lơn 11-12 tuổi đã biết nghĩ về cho tương lai đất nước rồi.
Tổ lái ngu
Reply With Quote