Thread: Cù Lao Chàm
View Single Post
  #81  
Old 01-11-2019, 21:04
BM.Junie BM.Junie is online now
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 116
Re: Cù Lao Chàm

Mình đặt vé cuối tháng đi Đà Nẵng rồi, đang tính ngày 1 đi Bà Nà Hill, ngày 2 đi Cù Lao Chàm xong lúc rời đảo thì ghé qua Hội An chơi buổi tối có ổn không mọi người?
Reply With Quote