View Single Post
  #26  
Old 30-10-2019, 16:18
daidam07's Avatar
daidam07 daidam07 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2012
Location: Germany, Group Ôn Thần
Posts: 6,600
Re: Xóa thẳng tay với tình trạng post bài sai box và nội dung nhảm ở f17

Ngày nào cũng lập thớt nhảm
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7658318
Reply With Quote