View Single Post
  #14  
Old 30-10-2019, 11:33
quythuy's Avatar
quythuy quythuy is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2010
Posts: 488

Đi chán vãi ấy. Đi không muốn quay lại dù là để làm gì luôn. Toàn đền là đền mà cứ na ná nhau thôi nên đi cũng chán. Đi 1 ngày là hết chỗ đi rồi còn đâu. Chả có chỗ nào ăn chơi nữa cả nên dần dần không ai tới nữa cũng đúng thôi
Reply With Quote