Thread: Report for f17
View Single Post
  #17  
Old 29-10-2019, 18:57
Ong noi thang tu lanh's Avatar
Ong noi thang tu lanh Ong noi thang tu lanh is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 314
Re: Report for f17

Giám đốc fake xúc phạm phụ huynh người khác
Quote:
Originally Posted by Vozer 7 View Post
Tao đâu nói tao làm giám đốc, tao chỉ nói tao làm sếp thôi

Sếp không nhất thiết phải giám đốc nhé oắt con

Tầm nhìn hạn hẹp, ngu si đần độn, trẻ trâu cố chấp

Hạng tôm tép cứt trâu như mày có card tao cần phải chứng minh ahihi

Tao không rảnh để làm mày tin là tao đang làm gì trong tập đoàn,

Nhưng tao vẫn đủ thời gian để đưa con mẹ mày lên đỉnh suốt đêm nay, bằng từng cú nắc với tất cả sự cảm thông nhất
Reply With Quote