Thread: Report for f17
View Single Post
  #16  
Old 29-10-2019, 15:44
xanhduong111 xanhduong111 is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2013
Posts: 377

Hiện tại mình k thấy mod xử lý những vi phạm được nêu ở các # trước. Vậy thì report để làm gì
Reply With Quote