Thread: Report for f17
View Single Post
  #7  
Old 27-10-2019, 16:06
colevn colevn is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2013
Posts: 12
Re: Report for f17

Quote:
Originally Posted by voz131194 View Post
Đm đi so Jack với G long, đúng thằng fan cuồng não tàn, jack của mày ăn được tùng núi thôi chứ tuổi lol đòi chung mâm với Long ca
chửi người khác vô cớ

forums.voz.vn/showpost.php?p=154671218&postcount=7
Reply With Quote