Thread: Report for f17
View Single Post
  #4  
Old 26-10-2019, 17:03
vtalinh's Avatar
vtalinh vtalinh is offline
(◕‿◕✿)
 
Join Date: 07-2006
Location: về đâu khi nhà đã bán
Posts: 10,608
Re: Report for f17

Quote:
Originally Posted by dragonsword View Post
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7655579
lạm quyền làm việc riêng
Đã thu phí quảng cáo rồi nha.
Reply With Quote