View Single Post
  #10  
Old 24-10-2019, 08:38
Mr_wishlove94's Avatar
Mr_wishlove94 Mr_wishlove94 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2014
Location: Lào
Posts: 2,176
Thích đi nhất tuk tuk, có lần đi đêm về đường vắng, nó phóng bạt mạng phê vl luôn, mấy đoạn lên dốc xe bay lên ko chạm 1 đoạn

Sent from my iPhone using vozForums
Reply With Quote