Thread: Report for f17
View Single Post
  #1919  
Old 17-10-2019, 07:50
ChayhosoFVG's Avatar
ChayhosoFVG ChayhosoFVG is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2018
Location: Thành phố đáng sống
Posts: 171

Ngôn từ vô học, vô cớ xúc phạm người khác. Đề nghị Mod xử lý vì đã tái phạm, bị KIA, MIA nhiều lần vẫn không chừa:
Quote:
Originally Posted by ptv1502 View Post
đừng có nhảm lìn, tao đéo phải clone ai cả, tao chỉ chửi ml Chayhoso thôi, mày nghe nó xaolin clone này kia thì mày ngu lắm, trc giờ tao chưa động chạm mày nhé, cút cmmđ
Gửi từ SM-N960F bằng vozFApp