Thread: Report for f17
View Single Post
  #1912  
Old 13-10-2019, 11:19
hatsalivocot's Avatar
hatsalivocot hatsalivocot is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2013
Location: Đông Lào
Posts: 115
Re: Report for f17

Mod ơi có người Chửi bậy

Quote:
Originally Posted by whybanme View Post
D!t m mày, suốt ngày lập thớt nhảm không chán à ???
Gửi từ Xiaomi Redmi 5A bằng vozFApp