View Single Post
  #4  
Old 07-10-2019, 06:42
kest_royal's Avatar
kest_royal kest_royal is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2014
Posts: 609

Cấu hình đề nghị vừa đủ cho máy mình con pc gần 5 năm tuổi giờ sắp phải lôi ra nâng cấp

Gửi từ Samsung SM-E500H bằng vozFApp
Reply With Quote