Thread: Cần giúp IPv6 Viettel
View Single Post
Đang tải...
  #5  
Old 22-09-2019, 23:13
sigel's Avatar
sigel sigel is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2007
Posts: 6,151
Re: IPv6 Viettel

thím thử gọi lên tổng đài viettel kêu nó cấp prefix 56 thử =]]
Reply With Quote