Thread: Cần giúp IPv6 Viettel
View Single Post
  #1  
Old 22-09-2019, 18:24
privacy privacy is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2011
Posts: 124
IPv6 Viettel

Nhờ A/E nào xài mạng GPON Viettel check giúp IPv6 mà Viettel cấp xuống á, prefix length là bao nhiêu? 48 hay 56 hay 60?

Hic, đừng nói Viettel cấp /64 thì lầy lắm =))

Cảm ơn A/E
Reply With Quote