View Single Post
  #3  
Old 12-09-2019, 00:21
mrg mrg is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2006
Posts: 342
Re: Xin lý do bị K.I.A

Loại này thì mình vote ban vĩnh viễn, cho vào blacklist không được ân xá luôn. Không hiểu hay ho gì mà làm mấy trò đó, đám post ảnh Trang Hạ và đám quote ảnh cũng vậy, ignore cả trăm thằng vẫn không hết