View Single Post
  #1385  
Old 10-09-2019, 14:24
Trum.Chem.Bao Die*Never's Avatar
Trum.Chem.Bao Die*Never Trum.Chem.Bao Die*Never is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2013
Posts: 5,917
Re: [Thảo luận] Các tướng AD tốt nhất tính đến hiện tại

Celica đánh cũng vui vãi.... chiêu 2 khép góc hoặc đặt chỗ mình ị bắn skill 3. Nào lao vô bị choáng 2 phát rồi bật skill 1 chạy hoặc tốc biến
Reply With Quote