Thread: Cần giúp Tư vấn switch PoE
View Single Post
  #10  
Old 03-09-2019, 00:55
quanbau quanbau is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2009
Posts: 413
Re: Tư vấn switch PoE

1 dây 2 cam thì chia 4 sợi ra bấm 1236 là chạy đc
Reply With Quote