View Single Post
  #9  
Old 31-08-2019, 22:42
trongcairuicocaixui's Avatar
trongcairuicocaixui trongcairuicocaixui is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2017
Posts: 2,623
Re: [PC] FIFA 20 [Sports/Multiplayer/Coop/2019]

tôi thì thấy nó bê nguyên xi từ 19 và thêm thắt vào có tí xíu, cầu thủ như trượt băng vậy từ 19 đã vậy rồi

có cái hiệu ứng đường bóng nhìn ghét vãi, hi vọng tắt được, không tắt được thì có lẽ năm nay tá túc sang PES sau tầm 10 chơi FF

Last edited by trongcairuicocaixui; 31-08-2019 at 22:57.
Reply With Quote