Thread: Cần giúp Tư vấn switch PoE
View Single Post
  #6  
Old 22-08-2019, 09:40
thietbiso5s thietbiso5s is offline
Junior Member
 
Join Date: 07-2013
Posts: 10
Re: Tư vấn switch PoE

Switch POE đa số xài nguồn rời cung cấp điện và công suất ổn định hơn.
Reply With Quote