View Single Post
  #18389  
Old 22-08-2019, 02:46
CoNguyetPhuongNguyen's Avatar
CoNguyetPhuongNguyen CoNguyetPhuongNguyen is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2017
Location: Cổ thế giới
Posts: 1,243
Re: Những cuốn sách hay thanh niên nên đọc.

Quote:
Originally Posted by lucho View Post
Vậy cho trư hỏi trong các chủ đề về triết học , chính trị , kinh tế , xã hội , văn học , phim ảnh , tâm lý học , khoa học ... thì nên tìm hiểu về lãnh vực nào trước , trư muốn tìm hiểu về thế giới , xin thank ơn Ảnh

via vozForums for iPhone
Bắt đầu đọc thì phải đọc Sử, bên cạnh đó tiện tay đọc triết học. Nắm vững tư tưởng xã hội của từng thời đại thì đọc văn học sẽ sáng rõ và hay hơn.

Ví dụ như đọc Đông Chu Liệt Quốc, đọc thêm Chiến quốc sách, Sử Thiên. Bên cạnh đó đọc sách của Đạo gia (Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử), Nho gia (Trọng Ni, Mạnh Kha, Tuân Khanh), Pháp gia (Quản Tử, Hàn Phi) coi như trình độ học vấn đã tăng cao (Bách gia bao hàm toàn bộ các vấn đề ). Sau này có đọc thêm các sách từ thời Hán Đường trở đi cũng dễ dàng do vững cái gốc.

Gửi từ Điện Cơ Cổ bằng vozFApp
Reply With Quote