View Single Post
  #70  
Old 19-08-2019, 16:40
microvn2012 microvn2012 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2012
Posts: 3,319
Re: Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test

Đang tính up con home server lên 2016 vì có sẵn defender mà tìm mãi ko ra key. KMS pico thì ko *** đc
Reply With Quote