Thread: Cần giúp Tư vấn switch PoE
View Single Post
  #2  
Old 19-08-2019, 14:46
trakimanhminh's Avatar
trakimanhminh trakimanhminh is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2010
Posts: 656
Re: Tư vấn switch PoE

Cisco cũng ko có loại bạn cần đâu nên khỏi cần tìm.

Tất cả các thiết bị Cisco đều sử dụng điện từ nguồn AC 220V, hoặc qua Adapter. Cái cục nguồn internal của nó thuộc dạng khủng bố chứ có phải nhỏ đâu!
Reply With Quote