Thread: DIY bench table
View Single Post
  #10  
Old 16-08-2019, 17:30
nhoccon9229's Avatar
nhoccon9229 nhoccon9229 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2007
Location: Vietnam
Posts: 351
Re: DIY bench table

Quote:
Originally Posted by bakuman.ver3 View Post
hay bác ơi đấy là 2 con trụ đồng 6cm à bác
hôm qua e còn định đặt cây chống vga 150k cơ )
Bác đo rồi chạy ra chợ kiếm mà chơi Hoặc đơn giản thì kiếm con vít dài dài về, vặn 2 con ốc cố định trên dưới cái gờ VGA là xong rồi
Reply With Quote