View Single Post
  #283  
Old 15-08-2019, 11:11
[BMW.HP4] [BMW.HP4] is online now
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 1,781
Re: Vsmart Live bị tố là phiên bản đổi tên của điện thoại Trung Quốc: Vsmart nói gì?

Vào đọc cmt giải trí vkl
Khổ anh nhân viên rep cmt của TGGD vãi nhái

Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Reply With Quote